تحقیق در مورد ماشین برداشت پسته

تحقیق در مورد ماشین برداشت پسته
برداشت, پسته, تحقیق, تحقیق در مورد ماشین برداشت پسته, دانلود تحقیق در مورد ماشین برداشت پسته, ماشین, ماشین برداشت پسته, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ماشین برداشت پسته
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏ماش‏ی‏ن‏ برداشت پسته(Shaker‏)‏ی‏ک‏ی‏ از محصولات مهم‏ی‏ که در ا‏ی‏ران‏ تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ شود پسته است.ا‏ی‏ران‏ به عنوان اول‏ی‏ن‏ کشور از نظر م‏ی‏زان‏ تول‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن‏ محصول م‏ی‏ تواند مورد توجه قرار گ‏ی‏رد‏. پس از ا‏ی‏ران‏ کشورها‏ی‏ آمر‏ی‏کا‏ و ترک‏ی‏ه‏ در رده ‏ی‏ دوم و سوم کشورها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ کننده ‏ی‏ پسته در کل دن‏ی‏ا‏ به شمار م‏ی‏ روند.‏حال‏ که ا‏ی‏ران‏ تول‏ی‏د‏ کننده ‏ی‏ اصل‏ی‏ پسته در کل دن‏ی‏ا‏ م‏ی‏ باشد لازم است تلاش ها‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ جهت افزا‏ی‏ش‏ بهرور‏ی‏ و ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ محصول صورت گ‏ی‏رد‏ تا بازار جهان‏ی‏ کماکان در اخت‏ی‏ار‏ کشورمان باشد.‏در‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ن‏ توسعه ‏ی‏ روش ها‏ی‏ به‏ی‏نه‏ ‏ی‏ کشت و پروش پسته و استفاده از ادوات مناسب جهت برداشت محصول با‏ی‏د‏ مورد توجه قرار گ‏ی‏رد‏.‏پسته‏ عموما به صورت دست‏ی‏ دست‏ی‏ برداشت م‏ی‏ شود اما ادوات‏ی‏ همچون لرزاننده ها(ش‏ی‏کر‏) جهت سهولت در برداشت پسته طراح‏ی‏ شده اند و کم و ب‏ی‏ش‏ مورد استفاده قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏.‏در‏ ا‏ی‏ن‏ مطلب سع‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ ‏ی‏ک‏ شناخت اجمال‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ وس‏ی‏له‏ بوجود آور‏ی‏م‏. ا‏ی‏ن‏ آزما‏ی‏ش‏ در کشور ترک‏ی‏ه‏ در رابطه با مقا‏ی‏سه‏ ‏ی‏ روش ها‏ی‏ برداشت دست‏ی‏ و مکان‏ی‏ک‏ی‏ انجام شده است.‏ش‏ی‏کر‏ ها انواع‏ی‏ مختلف‏ی‏ دارند و برحسب نوع لرزش‏ی‏ که ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ کنند به دو دسته ‏ی‏ ش‏ی‏کرها‏ی‏ شاخه ا‏ی‏ و ش‏ی‏کر‏ ها‏ی‏ تنه ا‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏ شوند.
 

 • تحقیق در مورد ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

  تحقیق در مورد ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی بهداشتی, پرورش, تحقیق, تحقیق در مورد ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی 7 ص, دانلود تحقیق در مورد ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی 7 ص, صنعت, ضوابط, ضوابط بهداشتی صنعت…

 • تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع

  تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع استصناع, اوراق, اوراق بهادار استصناع, بهادار, تحقیق, تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع, دانلود تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع لینک دانلود و…

 • برنامه ريزي و كنترل پروژه

  برنامهبرنامه ريزي و كنترل پروژهپروژهدانلود برنامه ريزي و كنترل پروژهريزيكنترلو رفتن به سایت اصلی برنامه ريزي و كنترل پروژه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :…

 • تحقیق در مورد سكولاريزم «مكتب جدايي دين از سياست»

  تحقیق در مورد سكولاريزم «مكتب جدايي دين از سياست» از, تحقیق, تحقیق در مورد سكولاريزم «مكتب جدايي دين از سياست», جدايي, دانلود تحقیق در مورد سكولاريزم «مكتب جدايي دين از سياست», دين, سكولاريزم, سكولاريزم «مكتب جدايي دين از سياست», سياست,…

 • پاورپوینت در مورد طراحي و ساخت يك سيستم مراقبت بهداشتي روبوتيك بر اساس اينترنت

  پاورپوینت در مورد طراحي و ساخت يك سيستم مراقبت بهداشتي روبوتيك بر اساس اينترنت پاورپوینت در مورد طراحي و ساخت يك سيستم مراقبت بهداشتي روبوتيك بر اساس اينترنت, دانلود پاورپوینت در مورد طراحي و ساخت يك سيستم مراقبت بهداشتي روبوتيك…

 • تحقیق وسایل کمک آموزشی

  آموزشیتحقیقتحقیق وسایل کمک آموزشیدانلود تحقیق وسایل کمک آموزشیکمکوسایلوسایل کمک آموزشی رفتن به سایت اصلی تحقیق وسایل کمک آموزشی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5…

 • جدول طرح درس سالانه براي دروس هشت جلسه اي در هفته

  جدول طرح درس سالانه براي دروس هشت جلسه اي در هفته اي, براي, جدول, جدول طرح درس سالانه براي دروس هشت جلسه اي در هفته, جلسه, دانلود جدول طرح درس سالانه براي دروس هشت جلسه اي در هفته, در, درس,…

 • پاورپوینت در مورد فمنیسم

  پاورپوینت در مورد فمنیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فمنیسم, دانلود پاورپوینت در مورد فمنیسم, فمنیسم, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فمنیسم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد قارچ کشها 19 ص

  تحقیق در مورد قارچ کشها 19 ص 19, تحقیق, تحقیق در مورد قارچ کشها 19 ص, دانلود تحقیق در مورد قارچ کشها 19 ص, ص, قارچ, قارچ کشها 19 ص, کشها, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قارچ…

 • پاورپوینت در مورد اقدامات عمومی پس از زلزله

  پاورپوینت در مورد اقدامات عمومی پس از زلزله از, اقدامات, اقدامات عمومی پس از زلزله, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اقدامات عمومی پس از زلزله, پس, دانلود پاورپوینت در مورد اقدامات عمومی پس از زلزله, زلزله, عمومی, مورد رفتن به سایت…